News

Read the latest AAA news

AAA_Logo_RGB_notext

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ, 2023

Дата: 30.05.2023 ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛВ ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА “СДРУЖЕНИЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ АМЕРИКАНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ”,  ЕИК 176854876             УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО, На 07. 06.2023 г. от 19:00ч., съгласно Решение на УС, в гр.София, п.к.1618, р-н Витоша, ж.к. Бъкстон, ул. „Будилник“ № 4, ще се проведе Общо събрание на Сдружение с нестопанска …

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ, 2023 Read More »

AAA_Logo_RGB_notext

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ, 2022

Дата: 01.09.2022 ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА “СДРУЖЕНИЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ АМЕРИКАНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ”, ЕИК 176854876             УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО, На 08. 09.2022. от 18 ч., съгласно Решение на УС, в гр.София, п.к.1618, р-н Витоша, ж.к. Бъкстон, бул./ул. „Будилник“ № 4, ще се проведе Общо събрание …

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ, 2022 Read More »

AAA_Logo_RGB_notext

Call for Nominations: AAA’s Board of Directors Elections, Fall 2021

In accordance with the AUBG Alumni Association (AAA) bylaws and the current AAA officers’ and directors’ election schedule, provided for in these bylaws, the AAA Board of Directors calls for elections of three new Directors-at-Large in December, 2021. The period for nomination is Nov 3rd – 21st 2021, and the deadline is fast approaching. Any AUBG graduate can …

Call for Nominations: AAA’s Board of Directors Elections, Fall 2021 Read More »

AAA_Logo_RGB_notext

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА “СДРУЖЕНИЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ АМЕРИКАНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ”, ЕИК 176854876

Дата: 14.06.2021 ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА “СДРУЖЕНИЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ АМЕРИКАНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ”, ЕИК 176854876 Дата: 14.6.2021             УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО, На 22. 06. 2021 г. от 18:00 ч., съгласно Решение на УС, в гр.София, п.к.1618, р-н Витоша, ж.к. Бъкстон, ул. „Будилник“ № 4, ще се проведе …

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА “СДРУЖЕНИЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ АМЕРИКАНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ”, ЕИК 176854876 Read More »

Scroll to Top