AAA_Logo_RGB_notext

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ, 2023, Декември

Дата: 21.12.2023 ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛВ ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА “СДРУЖЕНИЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ АМЕРИКАНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ”,  ЕИК 176854876             УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО, На 28. 12. 2023 г. от 19:00 ч., съгласно Решение на УС, в гр. София, п.к.1618, р-н Витоша, ж.к. Бъкстон, ул. „Будилник“ № 4, ще се проведе Общо […]

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ, 2023, Декември Read More »